Användarvillkor för Flower Shop Network Sverige

Denna webbplats ägs och drivs av Flower Shop Network Sweden AB Ltd, ( "Flower Shop Network Sverige - FSN Sverige"). Allt innehåll som presenteras eller visas på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till text, grafik, fotografier, bilder, ljud, illustrationer och programvara ( "Innehåll") är den intellektuella egendomen och ägs av Flower Shop Network Sweden AB.

Allt "Innehåll" på denna webbplats är upphovsrättsskyddat genom skapandet. Upphovsrätten är den ensamrätt som beviljats "författare" enligt United States Copyright Act från 1976 för att kopiera, anpassa, distribuera, offentligt framföra och offentligt visa sitt arbete, såsom litterära verk, databaser, musikaliska verk, ljudinspelningar, fotografier och andra stillbilder och rörlig bild och andra audiovisuella verk. Allt "Innehåll" på denna webbplats är upphovsrättsskyddat av Flower Shop Network Sverige.

Flower Shop Network.se innehåll visas också på hemsidan kallas www.FSNf2f.com, en webbplats för medlemmarna i Flower Shop Network Sverige. FSN Sverige tillåter också att dess innehåll som skall användas i de värdwebbplatser FSN Sverige skapas för medlemsflorister.

Flower Shop Network Sverige kan bevilja tillstånd eller licens att använda särskilt "innehåll" på begäran av en betald medlem blomsterhandlare ( "medlem"). I enlighet med villkoren i alla medlemsavtal med Flower Shop Network Sverige. Medlemmar som återger en bild eller text via Internet måste ge kredit till Flower Shop Network Sverige och gör det genom att producera en länk till FlowerShopNetwork.se. Ett exempel på lämplig kredit är som följer:

Upphovsrättsskyddat material tillhandahålls av: Flower Shop Network Sverige

FlowerShopNetwork.se måste kopplas till http://www.flowershopnetwork.se. Du kan använda koden nedan.

Medlemmar som använder "Innehåll" i tryck och / eller TV-reklam för att främja sin butik måste innehålla följande uttalande, Font med storlek 8 som minst: Upphovsrättsskyddat material som tillhandahålls av FlowerShopNetwork.se Alternativt kan medlemmar inkluderar FlowerShopNetwork.se logotypen i en storlek som skulle vara synliga för blotta ögat utan förstoring. (Godkänd logotyper som finns på vår hemsida här.) Flower Shop Network Sverige kan också bevilja tillstånd eller licens att använda specifikt innehåll på begäran av en icke-medlem eller en medlem som i ett annat syfte än att främja sin egen blomsteraffär ändamål. En avgift kan bedömas för användning, beroende på syftet med användningen, eller "Innehåll" begärs. Begäran ska lämnas till Flower Shop Network Sverige skriftligen och vilken bild och / eller text begärs, där det kommer att återges, och i vilket syfte. dvs marknadsföringsmaterial, webbplats, tryckt annons, etc. Ingen bild eller text får återges utan skriftligt tillstånd från Flower Shop Network Sverige, eller utan att betala eventuella bedömda avgifter i samband med ett sådant medgivande. Flower Shop Network Sverige förbehåller sig rätten att återkalla sitt samtycke när som helst. Flower Shop Network Sverige text eller bilder får under inga omständigheter: Användas för att skapa eller främja omoraliska, skandalösa eller obscena verk. Användas på något sätt som ger liknande varor och tjänster och som konkurrerar med Flower Shop Network Sverige. Användas som en viktig del av ett projekt. Friskrivningar Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, kommer säkerhets- och sekretesspolicy, eller någon annanstans på denna webbplats, eller som på annat sätt krävs enligt tillämplig lag, varken blomsteraffär Network Sverige, eller dess chefer, tjänstemän, anställda eller andra representanter hållas ansvariga för skador av något slag (inklusive, utan begränsning, utebliven vinst, direkta, indirekta, kompenserande, följd, exemplariska, tillfälliga eller skadestånd) till följd av din användning av din oförmåga att använda, eller utförandet av denna webbplats eller " innehåll "om vi har underrättats om risken för sådana skador. Det kan finnas länkar till andra webbplatser från FlowerShopNetwork.se webbplats; men dessa andra webbplatser som inte omfattas av Flower Shop Network Sverige och vi är inte ansvariga för något innehåll som finns på någon sådan webbplats eller någon förlust för dig i samband med din användning av sådana webbplatser. Flower Shop Network Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra, ändra eller modifiera angivna användarvillkoren utan förvarning. Om du har frågor om våra användarvillkor, kontakta oss: Flower Shop Network Sweden AB Bryggavägen 110 Ekerö 17831 0856038970